मामाच्या गावाला जाऊया

परदेशात आपल्या लोकांपासून दूर राहणे हा वेगळा च अनुभव असतो. लहान पणा पासून “अभ्यास कर आणि आपल्या पोट-पाण्या ची सॊय कर रे बाबा” असे शब्द कानावर पडून मोठे झालेलो आम्ही. त्यामुळे उमेदी च्या काळात बाहेर राहून हाताशी असलेल्या वेळेच सोने करणे हा परदेशात राहण्या मागचा उदेश्य. बर हे सगळे प्रापंचिक उंबरठे ओलांडत्ताना मागे आपण बरेच … More मामाच्या गावाला जाऊया

How to Unfriend Someone on Facebook Without Actually Unfriending Them

Almost Everyone is social these days. Do not take me literally, I meant electronically social !! It’s a cool factor to have most number of scraps on your profile (it was during those Orkut days ;)) or the ever growing friend list in your Facebook account. That reminds me, has anyone ever thought, knowingly or … More How to Unfriend Someone on Facebook Without Actually Unfriending Them